Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018

Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018

Tiếp nối thành công của Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 4664/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018 với các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.