Phát triển du lịch xanh: Nhu cầu bức thiết

Phát triển du lịch xanh: Nhu cầu bức thiết

“Du lịch xanh” đang trở thành một xu hướng phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội