Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021: Ứng dụng công nghệ, triển khai các hoạt động

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021: Ứng dụng công nghệ, triển khai các hoạt động

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6) được lựa chọn năm nay đó là “Phục hồi hệ sinh thái”. Cùng với chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 “Đại dương: Sự sống và sinh kế”, Liên hợp quốc tỏ rõ thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế, vì lợi ích của con người và thiên nhiên.