Phú Thọ: Khảo sát xây dựng tour du lịch an toàn “Về miền Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc”

Phú Thọ: Khảo sát xây dựng tour du lịch an toàn “Về miền Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc”

Nhằm hưởng ứng Chương trình kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch Phú Thọ “Thích ứng, an toàn, linh hoạt” trong điều kiện bình thường mới năm 2022, từ ngày 28 - 30/3/2022, đoàn Famtrip gồm đại diện các doanh nghiệp du lịch miền Trung và đoàn nghệ nhân văn hóa ẩm thực đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam tham gia trải nghiệm, khảo sát tour du lịch an toàn “Về miền Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc”.