Miền êm dưới mái rêu

Miền êm dưới mái rêu    

Nằm ẩn mình trên dãy Tây Côn Lĩnh, bản Xà Phìn (xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) gần đây được biết nhiều hơn bởi những ngôi nhà sàn lợp cọ phủ lớp rêu dày.

Hà Giang: Vị Xuyên đẩy mạnh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch

Hà Giang: Vị Xuyên đẩy mạnh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang lưu ý, huyện Vị Xuyên nên thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá và phát triển du lịch, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc bản địa và có kế hoạch níu chân du khách lưu trú trên địa bàn huyện.

Hà Giang: Vị Xuyên đẩy mạnh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch

Hà Giang: Vị Xuyên đẩy mạnh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang lưu ý, huyện Vị Xuyên nên thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá và phát triển du lịch, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc bản địa và có kế hoạch níu chân du khách lưu trú trên địa bàn huyện.