Khởi động giải chạy “Tiếp sức phòng, chống thiên tai - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh”

Khởi động giải chạy “Tiếp sức phòng, chống thiên tai - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh”

Giải chạy nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm”, vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho mọi trẻ em.