Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà được thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích 64.800 ha, thực hiện các nhiệm vụ chính như: Bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH); Phục hồi sinh thái rừng; Phòng cháy, chữa cháy rừng; Nghiên cứu khoa học; Phát triển du lịch sinh thái… Trong quá trình xây dựng và phát triển, nghiên cứu khoa học được xem là nhiệm vụ then chốt nhất để hỗ trợ cho toàn bộ các nhiệm vụ khác.

Khám phá ''Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà thu nhỏ''

Khám phá ''Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà thu nhỏ''

Nằm cách TP Đà Lạt khoảng 40 km, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong những địa điểm du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên nổi tiếng nhất ở khu vực Tây Nguyên và phía Nam Việt Nam.