Xử lý nước thải trên vịnh Hạ Long: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân

Xử lý nước thải trên vịnh Hạ Long: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân

Lâu nay việc xử lý nước thải của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long luôn là vấn đề nan giải, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã được triển khai với sự góp sức của ngành chức năng và tổ chức quốc tế.