Du lịch xanh - Xu thế tất yếu

Du lịch xanh - Xu thế tất yếu

Không ngẫu nhiên khi Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn “Du lịch xanh” làm chủ đề chính tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019 vừa qua.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội