3 tỉnh đoàn kết đưa Quần thể danh thắng Yên Tử thành Di sản thế giới

3 tỉnh đoàn kết đưa Quần thể danh thắng Yên Tử thành Di sản thế giới

Quần thể danh thắng Yên Tử có thể sẽ là Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam phân bổ trên 3 địa phương khác nhau, Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang

Kiên quyết chấn chỉnh hiện tượng “nhếch nhác, nhốn nháo” ở Yên Tử

Kiên quyết chấn chỉnh hiện tượng “nhếch nhác, nhốn nháo” ở Yên Tử

Những hình ảnh nhếch nhác và nhốn nháo ở Di tích Yên Tử sẽ được chấn chỉnh kiên quyết.