Biến đổi khí hậu làm đảo lộn bản đồ du lịch thế giới

Biến đổi khí hậu làm đảo lộn bản đồ du lịch thế giới

Nhật báo Le Figaro của Pháp cho rằng lĩnh vực du lịch cần tìm hiểu, đánh giá và thay đổi lại cách cung cấp dịch vụ để cố gắng thích nghi và đối phó với những rào cản mới như biến đổi khí hậu, lạm phát, chiến tranh…