Đưa nghệ thuật truyền thống vào khai thác du lịch

Đưa nghệ thuật truyền thống vào khai thác du lịch

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống, giai đoạn 2021-2025.