Heineken góp phần bảo tồn tài nguyên nước tại các lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền của Việt Nam

Heineken góp phần bảo tồn tài nguyên nước tại các lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền của Việt Nam

(TITC) – Ngày 19/8 vừa qua, HEINEKEN Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương chính thức khởi động chương trình hợp tác phục hồi nguồn nước ở lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền nhằm tăng cường quản trị tài nguyên nước tại các lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam.