Cải thiện môi trường du lịch với dự án Bích họa đường phố tại Đắk Lắk

Cải thiện môi trường du lịch với dự án Bích họa đường phố tại Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát dự án Bích họa đường phố cải thiện môi trường và tạo cảnh quan phục vụ du lịch.