Huyện Hoằng Hóa kiên quyết lập lại trật tự tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến

Huyện Hoằng Hóa kiên quyết lập lại trật tự tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến

Chủ trương sắp xếp lại trật tự trên lòng, lề đường, bãi biển, bảo đảm không gian chung và mỹ quan tại Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến là quyết tâm của huyện Hoằng Hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu du lịch văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.