Nhếch nhác cảng tàu khách Tuần Châu

Nhếch nhác cảng tàu khách Tuần Châu

Đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng chỉ sau ba năm hoạt động, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đang xuống cấp trầm trọng.