Phát huy giá trị rừng đặc dụng vịnh Hạ Long

Phát huy giá trị rừng đặc dụng vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định thành lập Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long. Đây là việc làm cần thiết, góp phần vào việc xây dựng, bảo tồn đa dạng sinh thái, phát triển cảnh quan, môi trường vịnh Hạ Long theo hướng bền vững, lâu dài.

Quy hoạch cảnh quan nông thôn: Kiến tạo không gian đáng sống

Quy hoạch cảnh quan nông thôn: Kiến tạo không gian đáng sống

Nhiều chuyên gia cho rằng kiến tạo nên những không gian nông thôn đáng sống là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Huế: Tiếp tục giữ gìn giá trị cảnh quan, môi trường di tích

Huế: Tiếp tục giữ gìn giá trị cảnh quan, môi trường di tích

Ngày 19/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Đồng thời thông tin một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế 6 tháng đầu năm 2018...