Tổ chức giải chạy online vì môi trường, kích cầu du lịch nội địa

Tổ chức giải chạy online vì môi trường, kích cầu du lịch nội địa

Từ ngày 1-15/8, Tập đoàn Mường Thanh tổ chức Giải chạy online “Mường Thanh Race 2020 - Run for green” nhằm hưởng ứng phong trào sống xanh để bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy, kích cầu du lịch nội địa.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội