Đà Nẵng: Nước thải bốc mùi hôi thối lại ồ ạt chảy ra biển

Đà Nẵng: Nước thải bốc mùi hôi thối lại ồ ạt chảy ra biển

Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối liên tục đổ ra biển Đà Nẵng khiến người dân và du khách vô cùng bức xúc, trong khi đó cơ quan chức năng gần như không thể kiểm soát được.