Xây dựng Chỉ số đa dạng sinh học đa chiều cho Việt Nam

Xây dựng Chỉ số đa dạng sinh học đa chiều cho Việt Nam

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về hoạt động thí điểm nghiên cứu xây dựng Chỉ số đa dạng sinh học đa chiều cho Việt Nam.