Bộ Giao thông Vận tải hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Bộ Giao thông Vận tải hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Hải Phòng: Mít tinh Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường năm 2021 trên huyện Tiên Lãng

Hải Phòng: Mít tinh Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường năm 2021 trên huyện Tiên Lãng

Sáng 25/9, tại Nhà văn hoá xã Tây Hưng, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tổ chức Mít tinh Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường năm 2021.