Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023

(TITC) – Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023 để hưởng ứng chiến dịch "Giờ Trái đất".