Đắk Lắk: Khi OCOP tham gia làm du lịch

Đắk Lắk: Khi OCOP tham gia làm du lịch

Tham gia làm du lịch với tư cách là một sản phẩm (quà tặng, lưu niệm) cho du khách khi đến Đắk Lắk, Chương trình OCOP đã từng bước góp phần thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói” ở đây phát triển theo hướng bền vững và đa dạng hơn.

Gia tăng giá trị Chương trình OCOP và du lịch nông thôn

Gia tăng giá trị Chương trình OCOP và du lịch nông thôn

Thông qua Chương trình OCOP, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch. Đến nay, các địa phương đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Kiên Giang phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP

Kiên Giang phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP

Tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong Chương trình OCOP: Tạo động lực phát triển bền vững

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong Chương trình OCOP: Tạo động lực phát triển bền vững

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Nội được thực hiện với 6 nhóm là: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải - may mặc; lưu niệm - nội thất - trang trí; du lịch. Trong đó, nhóm hàng lưu niệm - nội thất - trang trí là một thế mạnh bởi trên địa bàn thành phố có hàng trăm làng nghề thủ công mỹ nghệ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chủ thể OCOP tập trung nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm, tạo động lực mới để phát triển bền vững hơn.