Thêm yêu Việt Nam qua loạt chương trình du lịch trên sóng VTV

Thêm yêu Việt Nam qua loạt chương trình du lịch trên sóng VTV

Trên các kênh sóng VTV luôn dành nhiều thời lượng cho các chương trình giới thiệu vẻ đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình có tầm khái quát lý luận cao và tổng kết thực tiễn sâu sắc. Tổng Bí thư đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu bật những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong đó có nội dung về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Khi học sinh Pleiku (Gia Lai)  "tìm về di sản"

Khi học sinh Pleiku (Gia Lai) "tìm về di sản"

“Tìm về di sản” là sân chơi lý thú do Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức sáng 2-10 thu hút hàng trăm học sinh tham gia, cổ vũ. Với cách thức tổ chức sáng tạo, hấp dẫn, cuộc thi đã thiết thực giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào về vốn quý văn hóa của địa phương, đất nước.