Gia Lai: Âm vang cồng chiêng nữ

Gia Lai: Âm vang cồng chiêng nữ

Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những câu lạc bộ cồng chiêng nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại sức sống mới cho không gian văn hóa cồng chiêng để di sản trường tồn cùng dòng chảy thời gian.