Triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội và môi trường bằng công nghệ thực tế ảo

Triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội và môi trường bằng công nghệ thực tế ảo

Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội và môi trường 2022 do Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (gọi tắt là Ban Tổ chức 248), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Hiệp hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần IEX Group và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Văn Miếu – Quốc Tử Giám ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Ngày 15/11, Trung tâm Hoạt động văn hoá - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trên nền tảng công nghệ 4.0”.