Sa Pa (Lào Cai): Người Mông ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản đá đặc biệt

Sa Pa (Lào Cai): Người Mông ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản đá đặc biệt

Với người Mông ở Sa Pa những hòn đá tại bãi đá cổ này không phải là vật vô tri vô giác mà nó là những văn hoá, những kiến thức mà ông cha đã để lại cho con cháu đời sau do vậy cần được gìn giữ và bảo vệ.