Cà Mau: Ðất Mũi bứt phá đầu tư hạ tầng du lịch

Cà Mau: Ðất Mũi bứt phá đầu tư hạ tầng du lịch

Xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại V, đây là tiền đề để địa phương bứt phá phát triển. Cùng với lợi thế và tiềm năng du lịch sẵn có, Ðất Mũi đang được cấp trên đầu tư vốn để xây dựng các hạng mục trong xây dựng nông thôn mới (NTM).