Đèo Phượng Hoàng Đắk Lắk: "Cánh chim trời" sải cánh giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đèo Phượng Hoàng Đắk Lắk: "Cánh chim trời" sải cánh giữa đại ngàn Tây Nguyên    

Đường lên đèo Phượng Hoàng uốn lượn như cánh chim sải cánh giữa đại ngàn Tây Nguyên, có những khúc quanh tưởng chừng như không thể bẻ tay lái.