UNESCO hỗ trợ ngành văn hóa và di sản trong bối cảnh dịch COVID-19

UNESCO hỗ trợ ngành văn hóa và di sản trong bối cảnh dịch COVID-19

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa khởi động chiến dịch "ResiliArt - Nghệ thuật kiên cường" với các nghệ sĩ trên toàn cầu nhân Ngày Nghệ thuật thế giới 15/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội