Khánh Hòa: Xử phạt 35 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch

Khánh Hòa: Xử phạt 35 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch

6 tháng đầu năm 2019, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch.

Ninh Bình: Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng và dịch vụ du lịch trong Quần thể danh thắng Tràng An

Ninh Bình: Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng và dịch vụ du lịch trong Quần thể danh thắng Tràng An

Mặc dù các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc quyết liệt kiểm tra, tăng cường quản lý các hoạt động xây dựng và kinh doanh dịch vụ du lịch homestay trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng homstay trái phép trong vùng lõi của di sản vẫn tiếp tục được diễn ra.

Thanh Hóa: Xây dựng phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2018

Thanh Hóa: Xây dựng phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2018

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè Sầm Sơn năm 2018 sắp tới, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã xây dựng nhiều phương án quản lý dịch vụ du lịch phù hợp với tình hình thực tế.