Quảng Ninh: Hải Hà - Những điểm đến hấp dẫn

Quảng Ninh: Hải Hà - Những điểm đến hấp dẫn

Huyện Hải Hà hiện đã được công nhận 2 tuyến và 3 điểm du lịch. Các tuyến, điểm du lịch này cùng với những điểm phụ cận đang là nơi đến du lịch hấp dẫn du khách.

Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn về du lịch trải nghiệm

Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn về du lịch trải nghiệm

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn về du lịch trải nghiệm trên thế giới, đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch nội địa phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngoại đầu tư vào Việt Nam, ngành du lịch mỗi địa phương cần có những giải pháp hấp dẫn về điểm đến để thu hút dòng vốn này.