Sơn La: Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng huyện Mộc Châu

Sơn La: Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng huyện Mộc Châu

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.