Điện Biên: Cần cân nhắc đổi cổng, tỉa cây trên đồi A1

Điện Biên: Cần cân nhắc đổi cổng, tỉa cây trên đồi A1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên vừa có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm để cải tạo vườn hoa, cây xanh và đường dạo tại di tích lịch sử đồi A1 thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.