Rộn ràng đổi rác lấy cây

Rộn ràng đổi rác lấy cây

Bắt đầu từ đề xuất "Hố rác góc vườn", phân loại rác hữu cơ làm phân bón, rác vô cơ tập kết tại các điểm quy định đến phong trào "Mỗi hố rác một cây xanh", chị em phụ nữ xã Hoàn Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình... đã góp phần làm tươi tốt thêm mảnh đất của gia đình mình, làm đẹp thêm lối xóm và từ đó nâng cao nhận thức về môi trường, cảnh quan thiên nhiên của bà con trong vùng.