Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực

Đổi rác thải lấy thực phẩm sạch đang là một ý tưởng sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường được rất nhiều người dân Thủ Đô ủng hộ.