Sóc Trăng: Tưng bừng ngày hội đồng bào Khmer Nam bộ

Sóc Trăng: Tưng bừng ngày hội đồng bào Khmer Nam bộ

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022” được diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng ra từ ngày 6-8/11/2022.

Sóc Trăng: Tưng bừng ngày hội đồng bào Khmer Nam bộ

Sóc Trăng: Tưng bừng ngày hội đồng bào Khmer Nam bộ

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022” được diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng ra từ ngày 6-8/11/2022.