Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. HCM đặt mục tiêu giảm 10% khí phát thải vào năm 2030 và tỷ lệ này sẽ tăng lên 30% nếu có sự hỗ trợ của quốc tế. Để đạt được mục tiêu, Thành phố sẽ đồng bộ nhiều giải pháp từ phát huy nội lực đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế.