Cuộc Đại tuyệt chủng lần thứ 6: Lỗi tại ai?

Cuộc Đại tuyệt chủng lần thứ 6: Lỗi tại ai?

Mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, Trái đất có khả năng bước vào Cuộc Đại tuyệt chủng hàng loạt thứ 6 với bằng chứng là một quá trình hủy diệt sinh học xảy ra với động vật hoang dã.

Thả 68 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Thả 68 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Ngày 6/7, Vườn Quốc gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiến hành thả 68 cá thể thuộc tám loài động vật hoang dã sau cứu hộ từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội về các đảo của Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội