Du lịch Đồng Tháp đang tăng tốc

Du lịch Đồng Tháp đang tăng tốc

Với một loạt các giải pháp và chương trình phù hợp, những tháng đầu năm 2022, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp thu được những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng lượt khách do các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thu hút đạt 2.800.000 lượt khách, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 236,32% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng Tháp phát triển du lịch gắn với thương hiệu "Đất Sen hồng"

Đồng Tháp phát triển du lịch gắn với thương hiệu "Đất Sen hồng"

Ở Đồng Tháp, sen không chỉ là loại nông sản có giá trị về mặt kinh tế mà còn là hình ảnh thương hiệu của người dân xứ bưng biền: “Đồng Tháp – đất Sen hồng”.