Thanh Hoá: Quản lý hiệu quả hoạt động dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Quản lý hiệu quả hoạt động dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn

Năm 2021 là thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự trở lại của du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) sau 1 năm chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Nhằm sớm đưa hoạt động du lịch trở lại cũng như đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế du lịch, TP Sầm Sơn đã lên những phương án đảm bảo quản lý quả hoạt động dịch vụ du lịch, với mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của du khách.