Tiềm năng phát triển du lịch cồn ở Bến Tre, Cần Thơ

Tiềm năng phát triển du lịch cồn ở Bến Tre, Cần Thơ

Du lịch xanh, du lịch cồn đang có xu hướng phát triển. Bến Tre, Cần Thơ đã và đang phát triển du lịch cồn tạo ra nét mới thu hút du khách. Đây có thể là cách làm mới cho du lịch ĐBSCL.