Kiên Giang: Hà Tiên liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Kiên Giang: Hà Tiên liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Sản phẩm du lịch TP. Hà Tiên (Kiên Giang) ngày càng được đầu tư phát triển đa dạng, chất lượng dịch vụ du lịch được củng cố và nâng cao, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của du khách. Từ đó du khách đến Hà Tiên tăng; doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch tăng trưởng mạnh, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.