Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn du lịch tuyến đảo

Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn du lịch tuyến đảo

Quảng Ninh cơ bản đã mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ nội tỉnh. Trong đó, tuyến đảo đang được đông đảo người dân quan tâm, lựa chọn. Theo đó, các địa phương có hoạt động du lịch các tuyến đảo cũng đang khẩn trương triển khai giải pháp đón du khách, trên cơ sở đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.