Cần Thơ: Phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch ở Phong Điền

Cần Thơ: Phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch ở Phong Điền

Phong Điền, “vành đai xanh” của thành phố, có diện tích vườn cây khoảng 1/3 diện tích trồng cây ăn trái của TP Cần Thơ. Vườn cây không chỉ giúp người dân làm kinh tế vườn hiệu quả mà còn gắn kết hoạt động du lịch, giúp Phong Điền hình thành du lịch sinh thái đặc trưng.