Ngành đường sắt sẽ giảm giá vé tàu từ hôm nay

Ngành đường sắt sẽ giảm giá vé tàu từ hôm nay

Ngành đường sắt vừa công bố kế hoạch điều chỉnh lịch chạy tàu và giá vé mới áp dụng từ 6/2/2023.