Bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ

Bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ gắn liền với sự tri ân công đức người Mẹ của muôn dân, đó là Mẹ Âu Cơ, người đã đưa đàn con đi khai thiên phá thạch, mở mang sơn trang, bờ cõi…​

Lạng Sơn: Bảo tồn nhà trình tường - Phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

Lạng Sơn: Bảo tồn nhà trình tường - Phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

Để bảo tồn bản sắc văn hóa cũng như nét độc đáo của những ngôi nhà trình tường truyền thống và nâng cao đời sống của người dân, thời gian qua, các cấp, ngành liên quan trong tỉnh đã thực hiện việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nhà trình tường.

Yên Bái bảo tồn giá trị văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội

Yên Bái bảo tồn giá trị văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 118 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng các cấp gồm: 1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia, 105 di tích cấp tỉnh; 714 di sản văn hóa phi vật thể; trong đó, nghệ thuật Xòe Thái đã đệ trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.