Sóc Trăng: Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng: Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tháng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với mục tiêu là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng…

Cao Bằng: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững

Cao Bằng: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững

Di sản văn hóa được coi là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút riêng cho du lịch mỗi địa phương. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững.

Nam Định: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống

Nam Định: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống

Nằm ở trung tâm phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, Nam Định là tỉnh có bề dày truyền thống văn hiến, lịch sử hào hùng; là nơi hội tụ, bảo lưu nhiều giá trị văn hóa với hơn 1.300 di tích, danh thắng.

Kon Tum: Nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cồng chiêng, xoang

Kon Tum: Nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cồng chiêng, xoang

Tối 16/11, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức lễ khai mạc “Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất, năm 2022”.

Kiên Giang: Thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Kiên Giang: Thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Ngày 21/7/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Liên hoan các di tích tiêu biểu - Cách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Liên hoan các di tích tiêu biểu - Cách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VI vừa được tổ chức tiếp tục là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của các di tích, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.