Hà Nội: Hành động tăng trưởng xanh

Hà Nội: Hành động tăng trưởng xanh

UBND Tp. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với tổng kinh phí thực hiện lên tới 9.700 tỷ đồng.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội