Bình Thuận - Chiến lược góp đại dương xanh, Bài 2: Những vùng tự tạo “thiên đường”

Bình Thuận - Chiến lược góp đại dương xanh, Bài 2: Những vùng tự tạo “thiên đường”

Nhiều người cho rằng trong bối cảnh hạ tầng du lịch đang dần hoàn thiện, những vùng biên giới biển, nếu kiểm soát tốt rác thải nhựa đại dương xem như tự tạo “thiên đường”.